TWZ ปิดจ๊อบไถ่ถอนหุ้นกู้ครบกำหนด มูลค่า 420 ล้านบาท

ข่าวล่าสุด

TWZ เผยไถ่ถอนหุ้นกู้อายุ 2 ปี 1 วัน ที่ออกและเสนอขายเมื่อปี 2563 และครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อวันที่ 24 ม.ค.2565 ครบทั้งจำนวนเรียบร้อยแล้ว เผยหุ้นกู้รุ่นดังกล่าวมูลค่า 420 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี กำหนดจ่ายทุก 3 เดือน ซึ่งผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนตามเงื่อนไขทุกประการ ตอกย้ำความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ และความไว้วางใจจากผู้ลงทุน ประกาศพร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจเพื่อแสวงหาโอกาสในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

นายกิตติพงศ์ กิตติภัสสร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TWZ เปิดเผยว่า หลังจากที่ TWZ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 2 ปี 1 วัน อัตราผลตอบแทน 7.00% ต่อปี มูลค่าเสนอขาย 420 ล้านบาท โดยเป็นการเสนอขายให้นักลงทุนรายใหญ่และหรือนักลงทุนสถาบัน เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 ที่ผ่านมานั้น บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าวซึ่งครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 ครบทั้งจำนวนเรียบร้อยแล้ว โดยตลอดระยะเวลา 2 ปี 1 เดือน นักลงทุนที่ลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนที่มีกำหนดจ่ายทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุของหุ้นกู้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกัน

“บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ลงทุนที่มอบความไว้วางใจลงทุนในหุ้นกู้ของ TWZ ขณะเดียวกันรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เราสามารถนำเสนอตราสารที่ให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจให้ผู้ลงทุนตลอดอายุหุ้นกู้ ซึ่งสะท้อนถึงความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี สำหรับการระดมทุนด้วยการออกหุ้นกู้ชุดดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินไปชำระคืนเงินกู้ที่มีอยู่ในขณะนั้น รวมถึงสำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และใช้ในการขยายการลงทุน ซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการขยายการลงทุนในโครงการต่างๆ เพื่อเพิ่มรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้โครงสร้างธุรกิจ ซึ่งการที่หุ้นกู้ของบริษัทฯ ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนอย่างดีเกินความคาดหมายในช่วงเวลานั้น สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อบริษัทฯ รวมถึงโครงการในอนาคตของ TWZ ได้เป็นอย่างดี” นายกิตติพงศ์ กล่าว

ล่าสุด บริษัทฯ ยังได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขาย จำนวน 4,964,47 ล้านหุ้น มูลค่ารวม 496.447 ล้านบาท โดยมีผู้ใช้สิทธิเต็มจำนวน และมีผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 6.25% ต่อปี มูลค่า 208.876 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้ 705.32 ล้านบาท ซึ่งจะเอื้ออำนวยให้แผนการขยายธุรกิจของ TWZ ในอนาคตสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในส่วนของธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม (Telecom) และธุรกิจในสาย Non-Telecom ซึ่งได้แก่ ธุรกิจยานยนต์พลังงานไฟฟ้า (อีวี) และธุรกิจกัญชงกัญชา รวมถึงพืชกระท่อมและสมุนไพรอื่นๆ ซึ่งขณะนี้มีพัฒนาการเป็นลำดับตามแผนที่วางไว้

อ้างอิง
https://www.mgronline.com/stockmarket