daily news content

ท่านอาจารย์ในดงเริ่มปลุกเสกลานธรรมที่อาศรมเทพมังกร จังหวัดชัยภูมิ

ท่านอาจารย์ในดงเริ่มปลุกเสกลานธรรมที่อาศรมเทพมังกร จังหวัดชัยภูมิ เพื่อเตรียมให้ผมไปทำพิธีทางจิตในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ ปีหน้า … มันอาจจะช้าไปบ้างแต่คงดีกว่านั่งงอมืองอเท้าโดยไม่คิดทำอะไรเลย #หวังว่าหลายคนจะได้คิดไม่ซ้ำเติมให้มันแย่ไปกว่านี้ ลึกๆผมยังมั่นใจนะว่าเราจะผ่านมันได้แบบรอดไปด้วยกันหมด สุวินัย ภรณวลัย ———– สาธุ สาธุ สาธุ ขอความปรารถนาดีทั้งปวงของทุกท่านที่ประกอบพิธีจงสำเร็จเถิด ขออนุโมทนาในกุศลกรรมที่เกิดจากความเมตตาครั้งนี้จงสำเร็จแก่ทุกท่านเถิด ขอน้อมอนุโมทนาในบุญกุศลทั้งปวงด้วยค่ะ.. กราบสาธุค่ะ🙏🙏 สาธุค่ะอาจารย์ ต้องผ่านพ้นด้วยกัน ทั้งหมด สาธุคะอาจารย์ขออนุญาตอนุโมทนาทุกบุญคะ ชัยภูมิ​ บ้านผมครับ​ ลานธรรม​นี่​ แถวแก้งคร้อไหมครับ ขอน้อมอนุโมทนา สาธุในกุศลทั้งปวง สาธุคะ V ขอน้อม​โมทนา​สาธุ​ใน​บุญ​กุศล​ทั้งหมด​ทั้งปวง​ด้วย​ครับ​อาจารย์​🙏🙏🙏🙏🙏🙏 ขออนุโมทนา สาธุ มั่นใจในกพศลกรรมที่อาจารย์ปฏิบัติค่ะ กราบ อาจารย์ค่ะ เป็นไปได้ไหมว่า การระบาดรอบนี้เป็นขั้นตอน นำไปสู่ยุคศิวิไล ของประเทศไทย ยุคที่คนดีมีศีลธรรม คนชั่วหายไป โควิดเป็นหลักฐาน กำจัดคนสีเทาสีดำ ให้หมดอำนาจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบ่อนหรือลักลอบขนแรงงานต่างด้าวผิดกฏหมาย เพราะถ้าประเทศจะพัฒนารุดหน้าก้าวไป ต้องทำความสะอาดประเทศครั้งใหญ่ ส่วนผู้บริสุทธิ์ มีศีลธรรม ส่วนใหญ่ก็จะปลอดภัย เพราะกลุ่มคนเหล่านี้ จะใส่แมสตลอด…

daily news content

คำมั่นสัญญา / สุวินัย ภรณวลัย

คำมั่นสัญญา / สุวินัย ภรณวลัย ///// ในวันสุดท้ายของปีนี้ ไม่มีอะไรสรุปรวบยอดได้ดีที่สุดเท่ากับคำมั่นสัญญาที่เราให้ต่อตัวเอง ต่อพี่น้อง และต่อฟ้าดิน (1) … ต่อฟ้าดิน ฉันไม่มีวันลืมปณิธานอันยิ่งใหญ่ที่ฉันได้ประกาศก้องต่อฟ้าดินชาติแล้วชาติเล่าว่า ฉันยินดีและเต็มใจที่จะเป็นคนสุดท้ายที่เดินเข้าสู่พุทธภูมิหลังจากนำพาพี่น้องในสังสารวัฏของฉันเข้าสู่สายธารแห่งความรู้แจ้งได้หมดแล้ว (2) … ต่อพี่น้องทุกคน ผมเพียงต้องการมีส่วนร่วมทำงานใหญ่เพื่อบ้านเมืองด้วยการทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดเท่านั้นโดยมิปรารถนาลาภยศสรรเสิญใดๆเป็นการตอบแทนเลย เพราะ #การได้ตอบแทนแผ่นดินเกิดมันเป็นรางวัลอันยิ่งใหญ่สำหรับผมในตัวของมันเอง อยู่แล้ว ผมจะไม่ให้ความหวังลมๆแล้งๆแก่พวกเรา ถ้าผมประเมินสถานการณ์จริงๆแล้วมันไม่ใช่ ผมจะไม่มีวันนำพาพวกเราไปสุ่มเสี่ยงด้วยโทสะหรือโมหะเพราะเอาอารมณ์นำหน้า ผมจักไม่ยินดีในชัยชนะเฉพาะหน้าที่ต้องแลกมาด้วยความสูญเสียของพี่น้อง แต่ผมยินดีที่จะต่อสู้ด้วยความคิด ด้วยปัญญาอย่างยืนหยัดไม่ท้อถอย เพราะนี่คือหนทางแห่งชัยชนะอันยั่งยืนอย่างแท้จริงและเป็นชัยชนะของอหิงสา ที่แม้แต่จิตวิญญาณของฝ่ายตรงข้ามที่มีมโนธรรมหลงเหลืออยู่ก็ยังยอมรับนับถือ นี่คือคำมั่นสัญญาที่ผมให้ไว้กับพวกเราทุกคน (3) … ต่อตนเอง ฉันสัญญาว่าฉันจะดูแลร่างกายร่างนี้ของฉันให้ดีที่สุด เพราะมันคือวิหารและพาหะอันศักดิ์สิทธิ์ ที่จะนำฉันไปสู่จุดมุ่งหมายอันยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของฉันได้ ฉันสัญญาว่าฉันจะพูดหรือเขียนด้วยภาษาที่งดงามสร้างสรรค์ ราวกับกำลังมอบดอกไม้ให้แก่มวลมิตรและโลกใบนี้ทุกๆวันๆละหลายเวลา ฉันสัญญาว่าฉันจะคิดแต่สิ่งที่ดีงามและเป็นประโยชน์ต่อโลกใบนี้เท่านั้น และเป็นความคิดที่มาจากต้นตออันสูงส่งที่สุดภายในตัวฉันเท่านั้น นี่คือบัตรส่งความสุขในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2021นี้ ที่ผมขอน้อมมอบให้แด่พวกท่านทุกคน ….ด้วยรักและตื่นรู้ สุวินัย ภรณวลัย ———- กราบขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ 🙏🙏🙏 กราบขอบพระคุณอาจารย์ที่เป็นเหมือนแสงสว่างทางความคิด เป็นบุญเหลือเกินที่ได้รู้จักอาจารย์ สวัสดีปีใหม่ขอให้อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรง และขออนุโมนาบุญในกุศลเจตนาด้วยนะคะ สวัสดีปีใหม่ ขอให้อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรง…

daily news content

ปี 2020 แค่บททดสอบ

ปี 2020 แค่บททดสอบ ปี 2021 นี้ต่างหากคือเผาจริง !! โอม กัง คณาปติ เย สวาหา ลูกขอนมัสการองค์คุรุเทพของลูกเป็นปฐมบูชา ความสำเร็จในทุกๆกิจกรรมการงาน และในทุกโอกาสของชีวิตที่ไร้อุปสรรคทั้งปวง ซึ่งตัวลูกได้รับจากองค์พ่อ ขอจงมีแด่ผู้เป็นที่รักและเพื่อนๆของลูกทั้งในชีวิตจริงและในชีวิตโซเชียลด้วยเทอญ การคุ้มครองรักษาตัวลูกทั้งกาย วาจา และใจ ด้วยมหากรุณาขององค์พ่อ ซึ่งปกแผ่ประดุจร่มฉัตรที่กางกั้นภัยทั้งมวล ให้พ้นจากอกุศลกรรมทั้งหลาย ขอจงบังเกิดแก่ผู้เป็นที่รักและเพื่อนๆของลูกทั้งในชีวิตจริงและในชีวิตโซเชียลดุจเดียวกัน สรรพกุศลแต่อดีต ในปัจจุบัน และอนาคตของลูกที่ตัวลูกได้รับมาทั้งชีวิตจากองค์พ่อ ขอให้สรรพกุศลเหล่านั้นจงบังเกิดความฉ่ำเย็น อิ่มเอมขึ้นในดวงจิต กระทั่งกลายเป็นกำลังแห่งการพ้นทุกข์ของผู้เป็นที่รักและเพื่อนๆของลูกทั้งในชีวิตจริงและในชีวิตโซเชียลเช่นกัน มหาปัญญาที่องค์พ่อประทานให้ลูก ขอจงบังเกิดแก่ผู้เป็นที่รัก และเพื่อนๆของลูกทั้งในชีวิตจริงและในชีวิตโซเชียลเช่นกันเทอญ เพื่อที่พวกเขาจะได้ตระหนักและรีบเร่งสร้างสรรพกุศล จนเกิดปัญญาอันรวดเร็วที่จะไปถึงจุดมุ่งหมาย ของการเดินทาง บนหนทางแห่งโพธิมรรคด้วยเทอญ โอม โอม โอม … สุวินัย ภรณวลัย 2 มกราคม 2021 ———- การบำเพ็ญบารมีแบบพระโพธิสัตว์ / สุวินัย ภรณวลัย ///// การบำเพ็ญบารมีแบบพระโพธิสัตว์นั้น มุ่งที่ #การบำเพ็ญกายทิพย์เป็นสำคัญผ่านการเจริญลมปราณกรรมฐาน…

daily news content

“ผมกลัว” ที่จะติดเชื้อ Covid-19

“ผมกลัว” ที่จะติดเชื้อ Covid-19 ///// ผมจึงทำตามที่รัฐบาลบอก คือ”อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” และจะออกจากบ้านเมื่อจำเป็นจริงๆเท่านั้น ผมเชื่อว่าใครที่ติดเชื้อ Covid-19 ชีวิตจะไม่มีวันกลับไป”ปกติ” เพราะปอดจะไม่ทำงานเต็มร้อยอีกแล้ว แต่ก่อนที่จะเสียชีวิต หากคุณติดเชื้อ รู้ไหมว่ามันทรมานแค่ไหน คุณรู้ไหมว่าการรักษาโรคปอดติดเชื้อ Covid -19 มันไม่ใช่แค่ใส่หน้ากากออกซิเจน แล้วนอนอ่านหนังสือ หรือเล่นโทรศัพท์อยู่บนเตียงสบายๆในโรงพยาบาล หากแต่เครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วย Covid -19 มันสร้างความเจ็บปวด เพราะต้องสอดท่อลงไปในลำคอและคาไว้จนกว่าคุณจะหายหรือตายภายใน 2-3 สัปดาห์โดยไม่สามารถขยับตัว การรักษานี้ คนไข้จะถูกจับให้นอนคว่ำกลับหัว มีท่อหายใจต่อจากปากของคุณขึ้นไปที่เครื่องช่วยหายใจ ไม่สามารถพูดหรือกินหรือขับถ่ายได้ตามปกติ แถมเจ็บปวดทรมานตลอดเวลา ที่แพทย์ช่วยได้ก็คือให้ยานอนหลับและยาแก้ปวดเพื่อให้แน่ใจว่าคนไข้สามารถอดทนต่อความเจ็บจากการใส่ท่อช่วยหายใจ เหมือนอยู่ในอาการโคม่าเทียม ผ่านไป 20 วัน ผู้ป่วยจะสูญเสียมวลกล้ามเนื้อ 40 % และมีแผลในปากหรือหลอดลม เช่นเดียวกับปอด เกิดภาวะแทรกซ้อนของหัวใจ นี่คือสาเหตุหลักที่ทำให้คนแก่ หรือผู้ป่วยโรคอื่น เช่น ความดัน หัวใจ ไม่สามารถทนการรักษาได้ และอาจตายในที่สุด ขอย้ำว่า …นี่ไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่! การให้อาหารเหลวใส่หลอดเข้าไปในท้องของคุณไม่ว่าจะผ่านจมูกหรือทางเส้นเลือด…