วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563

รัฐธรรมนูญฉบับไอลอว์ต้องตรวจสอบรายชื่อ คาดบรรจุไม่ทันสมัยประชุมนี้

 


23 ก.ย.2563 -  นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีการเสนอกฎหมายแก้ไขรัฐธรรมนูญภาคประชาชน โดยกลุ่มโครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน หรือ ไอลอว์ว่า 


นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เห็นชอบหลักการและเนื้อหาการแก้ไขเพิ่มเติมของภาคประชาชนที่ได้เสนอเข้ามา โดยได้กำชับให้เร่งรัดการพิจารณาตรวจสอบโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ มีกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้อง 3 ฉบับ คือ 


1.รัฐธรรมนูญแห่งราชราชอาณาจักรไทย 2560 

2.พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 2556 และ 

3.ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา 2563 


โดยเนื้อหาสาระของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมจะต้องไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยในการริเริ่มการเสนอขอแก้ไขรัฐธรรมนูญภาคประชาชนโดยนายจอน อึ๊งภากรณ์ และคณะได้มายื่นหนังสือขอเป็นผู้ริเริ่มญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ทางสภาก็ได้ตรวจสอบหลักการ เนื้อหาและความถูกต้องตามมาตรา 255 แล้ว


นายสมบูรณ์ กล่าวว่า ส่วนคำถามว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญภาคประชาชนจำนวน 100,732 รายชื่อที่ได้ยื่นเข้ามา สามารถยกเว้นบางข้อบังคับเพื่อบรรจุเข้าที่ประชุมวันนี้ได้หรือไม่นั้น 


ขอเรียนว่า ประธานสภาเห็นชอบในหลักการและเนื้อหาแล้ว แต่ด้วยข้อกฎหมายและรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่า จะต้องมีการตรวจสอบรายชื่อให้ถูกต้อง และย้ำว่าการเสนอกฎหมายทุกฉบับจำเป็นต้องดำเนินขั้นตอนตามกฎหมาย เพื่อให้เข้ามาถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 


โดยตนขอเรียนว่าประธานสภาฯให้ความสำคัญมาก หากได้รับการตรวจสอบความถูกต้องตามรัฐธรรมนูญเสร็จสิ้นแล้ว จะสามารถบรรจุเข้าที่ประชุมภายใน 15 วัน ซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อของผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อเข้ามาทั้ง 100,732 รายชื่อ อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าจะสามารถบรรจุเข้าไปในการประชุมรัฐสภาได้ในสมัยประชุมหน้า ซึ่งจะเริ่มในวันที่ 1 พ.ย. 2563

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น