คำมั่นสัญญา / สุวินัย ภรณวลัย

daily news content

คำมั่นสัญญา / สุวินัย ภรณวลัย
/////
ในวันสุดท้ายของปีนี้
ไม่มีอะไรสรุปรวบยอดได้ดีที่สุดเท่ากับคำมั่นสัญญาที่เราให้ต่อตัวเอง
ต่อพี่น้อง และต่อฟ้าดิน
(1) … ต่อฟ้าดิน
ฉันไม่มีวันลืมปณิธานอันยิ่งใหญ่ที่ฉันได้ประกาศก้องต่อฟ้าดินชาติแล้วชาติเล่าว่า ฉันยินดีและเต็มใจที่จะเป็นคนสุดท้ายที่เดินเข้าสู่พุทธภูมิหลังจากนำพาพี่น้องในสังสารวัฏของฉันเข้าสู่สายธารแห่งความรู้แจ้งได้หมดแล้ว
(2) … ต่อพี่น้องทุกคน
ผมเพียงต้องการมีส่วนร่วมทำงานใหญ่เพื่อบ้านเมืองด้วยการทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดเท่านั้นโดยมิปรารถนาลาภยศสรรเสิญใดๆเป็นการตอบแทนเลย
เพราะ #การได้ตอบแทนแผ่นดินเกิดมันเป็นรางวัลอันยิ่งใหญ่สำหรับผมในตัวของมันเอง อยู่แล้ว
ผมจะไม่ให้ความหวังลมๆแล้งๆแก่พวกเรา ถ้าผมประเมินสถานการณ์จริงๆแล้วมันไม่ใช่
ผมจะไม่มีวันนำพาพวกเราไปสุ่มเสี่ยงด้วยโทสะหรือโมหะเพราะเอาอารมณ์นำหน้า
ผมจักไม่ยินดีในชัยชนะเฉพาะหน้าที่ต้องแลกมาด้วยความสูญเสียของพี่น้อง
แต่ผมยินดีที่จะต่อสู้ด้วยความคิด ด้วยปัญญาอย่างยืนหยัดไม่ท้อถอย
เพราะนี่คือหนทางแห่งชัยชนะอันยั่งยืนอย่างแท้จริงและเป็นชัยชนะของอหิงสา
ที่แม้แต่จิตวิญญาณของฝ่ายตรงข้ามที่มีมโนธรรมหลงเหลืออยู่ก็ยังยอมรับนับถือ
นี่คือคำมั่นสัญญาที่ผมให้ไว้กับพวกเราทุกคน
(3) … ต่อตนเอง
ฉันสัญญาว่าฉันจะดูแลร่างกายร่างนี้ของฉันให้ดีที่สุด
เพราะมันคือวิหารและพาหะอันศักดิ์สิทธิ์
ที่จะนำฉันไปสู่จุดมุ่งหมายอันยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของฉันได้
ฉันสัญญาว่าฉันจะพูดหรือเขียนด้วยภาษาที่งดงามสร้างสรรค์
ราวกับกำลังมอบดอกไม้ให้แก่มวลมิตรและโลกใบนี้ทุกๆวันๆละหลายเวลา
ฉันสัญญาว่าฉันจะคิดแต่สิ่งที่ดีงามและเป็นประโยชน์ต่อโลกใบนี้เท่านั้น
และเป็นความคิดที่มาจากต้นตออันสูงส่งที่สุดภายในตัวฉันเท่านั้น
นี่คือบัตรส่งความสุขในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2021นี้
ที่ผมขอน้อมมอบให้แด่พวกท่านทุกคน
….ด้วยรักและตื่นรู้
สุวินัย ภรณวลัย

———-
กราบขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ

🙏🙏🙏 กราบขอบพระคุณอาจารย์ที่เป็นเหมือนแสงสว่างทางความคิด เป็นบุญเหลือเกินที่ได้รู้จักอาจารย์ สวัสดีปีใหม่ขอให้อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรง และขออนุโมนาบุญในกุศลเจตนาด้วยนะคะ

สวัสดีปีใหม่ ขอให้อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรง มีพลังกายพลังใจที่เข็มแข็ง เราจะเป็นกำลังใจให้กันและกันค่ะ❤

สาธุ ด้วยจิตคารวะค่ะ ขอขอบคุณอาจารย์มาก มากค่ะ ที่เป็นแสงสว่างนำทางผ่าน page ของอาจารย์ หนูรู้สึกเป็นบุญมากค่ะ ที่ได้รู้จักอาจารย์
ขอให้อาจารย์ ประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่อาจารย์มุ่งหวัง ค่ะ
หนูจะตั้งใจปฏิบัติต่อไปค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

กราบขอบพระคุณอาจารย์อย่างสูงค่ะ.. ขอบคุณโชคชะตาที่นำพาให้ได้พบครูอาจารย์ผู้ประเสริฐและปรารถนาดีศิษย์เช่นอาจารย์.. ขอให้อาจารย์ประสบความปรารถนาในสิ่งที่มุ่งหวังทุกมิติค่ะ.
**หนูจะตั้งใจฝึกฝนตนค่ะ.***
ขอบคุณมากค่ะ.
ด้วยจิตคารวะ

https://www.facebook.com/suvinaip/posts/3547204138650035