วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563

รัฐธรรมนูญฉบับไอลอว์ต้องตรวจสอบรายชื่อ คาดบรรจุไม่ทันสมัยประชุมนี้

 


23 ก.ย.2563 -  นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีการเสนอกฎหมายแก้ไขรัฐธรรมนูญภาคประชาชน โดยกลุ่มโครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน หรือ ไอลอว์ว่า 


นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เห็นชอบหลักการและเนื้อหาการแก้ไขเพิ่มเติมของภาคประชาชนที่ได้เสนอเข้ามา โดยได้กำชับให้เร่งรัดการพิจารณาตรวจสอบโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ มีกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้อง 3 ฉบับ คือ 


1.รัฐธรรมนูญแห่งราชราชอาณาจักรไทย 2560 

2.พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 2556 และ 

3.ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา 2563 


โดยเนื้อหาสาระของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมจะต้องไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยในการริเริ่มการเสนอขอแก้ไขรัฐธรรมนูญภาคประชาชนโดยนายจอน อึ๊งภากรณ์ และคณะได้มายื่นหนังสือขอเป็นผู้ริเริ่มญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ทางสภาก็ได้ตรวจสอบหลักการ เนื้อหาและความถูกต้องตามมาตรา 255 แล้ว


นายสมบูรณ์ กล่าวว่า ส่วนคำถามว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญภาคประชาชนจำนวน 100,732 รายชื่อที่ได้ยื่นเข้ามา สามารถยกเว้นบางข้อบังคับเพื่อบรรจุเข้าที่ประชุมวันนี้ได้หรือไม่นั้น 


ขอเรียนว่า ประธานสภาเห็นชอบในหลักการและเนื้อหาแล้ว แต่ด้วยข้อกฎหมายและรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่า จะต้องมีการตรวจสอบรายชื่อให้ถูกต้อง และย้ำว่าการเสนอกฎหมายทุกฉบับจำเป็นต้องดำเนินขั้นตอนตามกฎหมาย เพื่อให้เข้ามาถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 


โดยตนขอเรียนว่าประธานสภาฯให้ความสำคัญมาก หากได้รับการตรวจสอบความถูกต้องตามรัฐธรรมนูญเสร็จสิ้นแล้ว จะสามารถบรรจุเข้าที่ประชุมภายใน 15 วัน ซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อของผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อเข้ามาทั้ง 100,732 รายชื่อ อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าจะสามารถบรรจุเข้าไปในการประชุมรัฐสภาได้ในสมัยประชุมหน้า ซึ่งจะเริ่มในวันที่ 1 พ.ย. 2563

วันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563

เก็บให้ถึงบ้านอย่าไปทิ้งน้ำ กทม.บริการฟรีเก็บขยะใหญ่

 


วันที่ 22 ก.ย.63 นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อมร่วมกับทุกสำนักงานเขตจัดกิจกรรม “นัดทิ้ง นัดเก็บ ขยะชิ้นใหญ่” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทิ้งสิ่งของเหลือใช้ โดยเฉพาะขยะชิ้นใหญ่ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ครอบคลุมทั่วพื้นที่ทั้ง 50 เขตโดยหมุนเวียนให้บริการในชุมชนหรือหมู่บ้านที่มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งได้ดำเนินการตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 14 มิ.ย.2558 เป็นต้นมา โดยสำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สำนักสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานที่รวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครรับทราบ


สำหรับผลการดำเนินกิจกรรม “นัดทิ้ง นัดเก็บ ขยะชิ้นใหญ่” ของสำนักงานเขตต่างๆ พบว่า เดือน ส.ค.63 มีปริมาณขยะชิ้นใหญ่จาก 50 เขตทั่วกรุงเทพฯรวม 452.18 ตัน สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ 159.27 ตัน คิดเป็นร้อยละ 35.22 ซึ่งเขตที่มีปริมาณขยะชิ้นใหญ่มากที่สุดคือ เขตจตุจักร (24.65 ตัน) เขตสะพานสูง (24.00 ตัน) และเขตหนองแขม (22.72 ตัน) ในส่วนของผลการดำเนินงานรวมตั้งแต่ ต.ค.62-ส.ค.63 มีปริมาณขยะที่เก็บได้ทั้งสิ้นจำนวน 4,194.58 ตัน เป็นขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ได้จำนวน 1,252.46 ตัน คิดเป็นร้อยละ 29.85 โดยขยะชิ้นใหญ่ประเภทเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือสิ่งของต่างๆที่อยู่ในสภาพดีและสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ อาทิ เฟอร์นิเจอร์ จักรยาน กรุงเทพมหานครจะนำมารวบรวมที่ศูนย์การเรียนรู้ของเขต เพื่อซ่อมแซมแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ หรือนำไปดัดแปลงเพื่อใช้ประโยชน์อื่นๆ เช่น ยางรถยนต์นำไปทำกระถางต้นไม้ โต๊ะ เก้าอี้ กระถางต้นไม้นำไปทำคอกหมักปุ๋ย เป็นต้น


ซึ่งเป็นอีกส่วนหนึ่งในการลดการสร้างขยะในกรุงเทพฯ ด้วยแนวคิด 3R (Reduce Reuse and Recycle : 3Rs) คือ ลดใช้ นำกลับมาใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่ และยังเป็นการลดปัญหาการทิ้งขยะลงสู่แม่น้ำ คู คลอง ซึ่งจะสร้างปัญหากีดขวางทางระบายน้ำด้วย จึงขอเชิญชวนประชาชนนำขยะชิ้นใหญ่ที่ไม่ใช้แล้วมาตั้งวาง ณ จุดนัดทิ้ง ตามวัน เวลา และสถานที่ที่สำนักงานเขตกำหนด ทั้งนี้ 50 สำนักงานเขตจะจัดทำตารางนัดหมายจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และแจ้งให้ประชาชนรับทราบผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ สำนักงานประชาสัมพันธ์ 

www.prbangkok.com, www.facebook.com/ prbangkok/, https://twitter.com/pr_bangkok, www.bkknowconnect.com/

"รมว.แรงงาน" ชม "ปลาวาฬ ศรีพันวา" ป้องสถาบัน ย้อน"ใครด่าพ่อแม่ จะยอมหรือไม่" (22 ก.ย.63) เมื่อเวลา13.20 น.ที่ทำเนียบรัฐบาลนายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ให้สัมภาษณ์หลังประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ถึงเสียงวิจารณ์เรื่องการถือหุ้นโรงแรมศรีพันวา จ.ภูเก็ต ของคณะกรรมการกองทุนประกันสังคม (สปส.) ภายหลังนายวรสิทธิ์ อิสสระ หรือปลาวาฬ เจ้าของโรงแรม ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยต่อแกนนำม็อบนักศึกษา ว่า


อำนาจของ รมว.แรงงาน ไม่ว่าจะเป็นใครไม่มีสิทธิ์ไปรับรู้เรื่องการลงทุน และการบริหารเงินของกองทุนสปส.ซึ่งเป็นเงินของผู้ประกันตน เพราะจะมี บอร์ด สปส.ที่มีปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน และกรรมการที่มีฝ่ายนายจ้างลูกจ้าง เลขาธิการ สปส.อยู่คณะกรรมการ ที่ดูแลอยู่


จากการสอบถามเรื่องดังกล่าวจากปลัดกระทรวงไม่ทราบว่าจะไปลงทุนอะไร เพราะจะทำเรื่องการอนุมัติกรอบลงทุนตามกรอบและระเบียบว่าจะลงทุนในความเสี่ยงได้กี่เปอร์เซ็นต์ จึงได้ถามไปที่บอร์ดลงทุนที่มีผู้จัดการกองทุนซึ่งสปส.จ้างมาเพื่อบริหารกองทุนโดยทราบว่าจะมีรายได้จากการลงทุนทุกอย่างกว่า 5 เปอร์เซ็นต์


ซึ่งการลงทุนในโรงแรมศรีพันวา ทราบว่าดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2556 ในขนาดที่บอร์ดชุดปัจจุบันที่ตั้งขึ้นมาคือปลายปี 2558 ดังนั้นการลงทุนจึงเกิดก่อนบอร์ดที่ตั้งขึ้นมา และเรารู้แค่ว่าคนที่จะมารับบริหารลงทุนมีการรับประกันผลตอบแทน


เมื่อถามว่าภายหลังมีกระแสให้บอยคอตไม่เข้าพักในโรงแรม ทางสปส. จะมีการทบทวนการลงทุนด้วยหรือไม่ นายสุชาติ กล่าวว่า การลงทุนของสปส. ที่ผ่านมาเป็นการทุนในภาพใหญ่ ส่วนการลงทุนที่มีความเสี่ยงจะลงทุนไม่มาก และที่ผ่านมาลงทุน 500 กว่าล้านบาท


จากวันที่ลงทุนจนถึงวันนี้ได้กำไร 200 กว่าล้านบาท และในช่วงนี้ธุรกิจโรงแรมได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ถือเป็นเรื่องปกติที่ผลประกอบการจะขาดทุน ส่วนเรื่องความเสี่ยงในการลงทุน ขอย้ำว่าเราไม่ได้ลงทุนเป็น 1-2 หมื่นล้านบาทเราลงทุนแค่ 500 ล้าน และได้กำไรมา 200 กว่าล้านบาท


“ประเด็นของโรงแรมศรีพันวา เป็นการแสดงความเห็นส่วนตัวของผู้บริหารโรงแรม ถือเป็นสิทธิเสรีภาพของเขาไม่เกี่ยวกับการลงทุน และผมคิดว่าคนที่รักสถาบันมีเยอะแยะ ก็น่าจะไปพักโรงแรมดังกล่าวนี้เยอะ ผมอยากให้มองมุมกลับ คนที่รักสถาบันทั้งประเทศ ก็คาดว่าจะไปพักโรงแรมนี้


ส่วนการลงทุนขอย้ำว่าจะไปสั่งให้ สปส. เลิกลงทุนผมสั่งไม่ได้ และขณะเดียวกันก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับโรงแรมด้วย เพราะถ้าเรามีธุรกิจก็มีสิทธิ์จะวิจารณ์ เรานึกถึงสิ่งที่เราเคารพนับถืออยู่และเทิดทูนในประเทศไทย


เปรียบเหมือนใครด่าพ่อแม่เราก็จะโกรธใช่หรือไม่ ถือเป็นเรื่องปกติ ดังนั้นการแสดงออกของนายวรสิทธิ์ ไม่ได้บอกว่าใครถูกใครผิด แต่ถือเป็นเรื่องสิทธิเสรีภาพ และชื่นชมที่นายวรสิทธิ์ กล้าพูดในสิ่งที่คิด” นายสุชาติ กล่าว

วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2556

Police shift focus Jakkrit laws of


Police are investigating the murder of Jakkrit Panichpatikam investigators Olympic sharpshooter reportedly had personal conflicts with his wife's relatives are going to focus.
That line of questioning last Saturday was shot a few days ago, a prominent newscaster sent a private letter words based on their Jakkrit.
Channel 3 news anchor Sorrayuth Suthassanachinda letter made public Wednesday.
is Phornmai. Police said they searched the house after the murder Jakkrit was found that the M-16 rifle can be installed.
A senior military officer in the latter's wife, Dr. Nitiwadee Pucharoenyos, without your written approval to open a bank safe deposit box was the fact that it was planning to hold a press conference down to the Jakkrit lobbied . The unidentified officer involved a civil suit against Commercial Bank Jakkrit sure to stop, police said.
They 'inspired lie'
Jakkrit three-page letter to Sorrayuth his mother and spread lies about her alleged abuse against him was the result.
According Sorrayuth, Jakkrit his mother and he briefly considered the attack allegedly was detained for Nitiwadee later agreed to secure his release.


He said that under his watch Kraiwit Jakkrit drug abuse rehabilitation to go through.
Kraiwit, an officer with the Anti-Human Trafficking Division, TOMORROW Jakkrit allegedly with their superiors to explain their relationship to offer.
saying was not right.
Ratthawit also known as Kraiwit, but it stemmed from a misunderstanding Jakkrit was later explained to the media. He Jakkrit, bail release, actually misunderstood and Jakkrit he wanted to apologize to her say that she was his secretary to call, but was not upset with Kraiwit KraiwitShe and her family Kraiwit Jakkrit of conflict between them hoped things would work out the. He already killed his supervisor and told investigators Case.

วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2556

SJP NYC Sparkling Solid Perfume Bracelet by Sarah Jessica ParkerSJP NYC Sparkling Solid Perfume Bracelet includes vanilla absolute sandalwood rum and creamy musk. Strawberries contribute to harmony and balance of the floral composition with musk Sarah adores and prefers as ingredient in her perfumes.

Read More


Skin Caviar Crystalline Concentre by La Prairie


Treat your skin to the quintessential luxury of diamonds and caviar, which come together in this extraordinarily regenerating, nutrient-rich serum that helps restore that firm, luminous, youthful complexion you thought was gone forever.

Its amazingly restorative formula, containing powerful Caviar Extract, rebuilds, replumps, and refirms your skin. It replenishes moisture, smoothes and refines the surface texture and reignites youthful luminosity.

It rekindles your skin’s lost luster, recovering what time has taken away.

Read More


Serie Expert Fiberceutic Hair Filling Serum by L’Oreal

 The serum in this two-step in-salon treatment is enriched with Intra-Cylane, a water-activated molecule that is able to deposit in the hair as evaporation takes place. It is designed to help reinforce the protective layer of hair. Followed by the special sealer, hair feels softer and looks revitalized.

Read More 

วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555

Panasonic ES-LA93-K Men’s 4-Blade (Arc 4) Multi-Flex Dual-Motor Wet/Dry Nanotech Rechargeable Electric Shaver with Vortex Cleaning SystemPanasonic’s Men’s Wet/Dry Electric Shavers are packed with smart features that deliver one of the best and closest shaves in the world! The ES-LA93-K electric shaver has 4 sharp blades, a Multi-Flex™ pivoting head, smart foils, a fast motor and includes a cleaning & charging system. The wet/dry electric shaver is perfect for portability – allowing you the choice of either a wet shave at home or a quick, dry shave on-the-go – either way it will provide you with the same smooth, clean, yet gentle shave that you need. The Panasonic ES-LA93-K Men’s 4-Blade (Arc 4) Multi-Flex Dual-Motor Wet/Dry Nanotech Rechargeable Electric Shaver with Vortex Cleaning System overall features allow this shaver to be one of the best electric shavers for men in the industry while defining the true meaning of an electric shaver.

Customer reviews
I bought this shaver for my husband because he was complaining about the amount of time it takes to shave every day. He has been using Norelco rotary shavers wet / dry for more than 10 years. He prefers to shave in the shower for a closer shave. Always spend much time shaving in the same areas over and over again to get every hair cut. He also had a problem with a small razor burn and bumps. After using this shaver once, I was very happy with the comfortable close shave. He says it shaves as close as a razor. Now it takes 2 minutes to shave and is ecstatic with the results. We strongly recommend the shaver! The cleaner seems to do a good job. It is very noisy, but only have it in a guest bathroom, so I did not realize that noise.

Read More
Wet/Dry Shaving
All Panasonic electric shavers have a wet/dry shaving system. The electric shaver issafe to fully immerse in water. Enjoy the convenience of a quick shave using the dry operation feature or use wet, with foam or gel, for the same smooth and close shave.
30° Stainless Steel Nanotech™ Blades
The electric shaver’s blades are cut at a sharp, 30° angle to cut hair at its base.The hypo-allergenic stainless steel blades and foils that this shaver containsprovide comfort and less irritation for sensitive skin types.